Contact Us

ติดต่อเรา บริษัท สปา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 486 /104 ถนน เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-214-1029 , 08-632-01846
โทรสาร : 02-215-6071
เวลาทำการ : 08:30-17:30 น.
อีเมล์ : spaconsultt@yahoo.com
Facebook : www.facebook.com/spaconsult

การเดินทาง 
รถไฟฟ้า : BTS ราชเทวี, Airport Rail Link พญาไท 
รถยนต์ : จอดรถหลังสถาบัน สปา คอนซัลแตนท์ 
รถประจำทาง : ถนนพญาไท สาย 11, 16, 29, 34, 36, 38, 50, 54, 62, 79, 93, 113, 139, 163, 187, 172, 177, 529
รถประจำทาง : ถนนเพชรบุรี สาย 2, 23, 59, 60, 99, 140, 183, 511
ท่าเรือ : ท่าเรือสะพานหัวช้าง (ท่าเรือราชเทวี)