ปฎิทินติว

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปาฯ ด้วยนะคะ NB175

 

เฉลยแบบจำลองข้อสอบ

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 1 /2559

 

Chart สรุปประเด็นน่ารู้ วิชา กฎหมาย 1

เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

l5

ปฏิทินติวซีพีเอรอบ 3/59 เริ่ม 3 ก.ย. – 9 ต.ค. 2559

October  2016
SMTWTFS
 1
 • กฎหมาย 1

  Starts: 08:00

  Ends: 13:00, October 1, 2016

 • การบัญชี1

  Starts: 09:00

  Ends: 13:00, October 1, 2016

 • การบัญชี 2

  Starts: 13:00

  Ends: 19:00, October 1, 2016

 • กฎหมาย 2

  Starts: 14:00

  Ends: 19:00, October 1, 2016

2345678
 • กฎหมาย 1

  Starts: 08:00

  Ends: 13:00, October 8, 2016

 • การบัญชี 1

  Starts: 09:00

  Ends: 13:00, October 8, 2016

 • การบัญชี 2

  Starts: 14:00

  Ends: 19:00, October 8, 2016

 • กฎหมาย 2

  Starts: 14:00

  Ends: 19:00, October 8, 2016

9
 • การบัญชี 1

  Starts: 09:00

  Ends: 19:00, October 9, 2016

101112131415
 • กฎหมาย1

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, October 15, 2016

16
 • การบัญชี 2

  Starts: 09:00

  Ends: 19:00, October 16, 2016

171819202122
 • กฎหมาย 2

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, October 22, 2016

2324
 • Starts: 00:00

  Ends: 00:00, October 25, 2016

2526272829
3031 

l5

วิชา 
วันที่อบรม
เวลา
วิทยากร
สถานที่
ราคา

กฎหมาย 1 

3,10,17,24 ก.ย.59
1,8 ต.ค.59
 
08:00-13:00

 

 อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์     

 

Spaconsult   

 

 

6,000

15 ต.ค.59
08:00-19:00

กฎหมาย 2

3,10,17,24 ก.ย.59
1,8 ต.ค.59
 
14:00-19:00   
 
อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
 
Spaconsult
 
6,000
22 ต.ค.59
08:00-19:00

การบัญชี 1

3,10 ก.ย.59
15,16 ต.ค.59
 
09:00-19:00

 

ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
 
 
Spaconsult
 
6,500
17,24 ก.ย.59
1,8 ต.ค.59
09:00-13:00

การบัญชี 2

4,11 ก.ย.59
09:00-19:00
 
อ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
 

 

Spaconsult
 
 
6,500

 

17,24 ก.ย.59 
1,8 ต.ค.59
14:00-19:00
9 ต.ค.59 9:00-19:00

ใบสมัครติวซีพีเอ รอบ 3/2559

ใบสมัครติวฟรี รอบ 3/2559 27 สิงหาคม 2559

ระกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (2/2559)

ผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

l5

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

"SPA CONSULT" ยินดีให้คำปรึกษา

www.spaconsult.co.th / E-mail : spaconsultt@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-2141029, 086-3201846