ปฎิทินติว

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปาฯ ด้วยนะคะ NB175

 

สัมมนาฟรี " ทำธุรกิจทั้งที SME ควรรู้อะไร  โลโก้นกฮูก 

 

Chart สรุปประเด็นน่ารู้ วิชา กฎหมาย 1

เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

l5

ปฏิทินติวซีพีเอรอบ 1/60 เริ่ม 7 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2560

February  2017
SMTWTFS
 1234
 • กฎหมาย 1

  Starts: 08:00

  Ends: 13:00, February 4, 2017

 • การบัญชี 1

  Starts: 09:00

  Ends: 19:00, February 4, 2017

 • กฎหมาย 2

  Starts: 14:00

  Ends: 19:00, February 4, 2017

5
 • การบัญชี 2

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, February 5, 2017

67891011
 • กฎหมาย 1

  Starts: 08:00

  Ends: 13:00, February 11, 2017

 • การบัญชี 2

  Starts: 09:00

  Ends: 19:00, February 11, 2017

 • กฎหมาย 2

  Starts: 14:00

  Ends: 19:00, February 11, 2017

12
 • การบัญชี 1

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, February 12, 2017

131415161718
 • กฎหมาย 1

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, February 18, 2017

 • การบัญชี 1

  Starts: 09:00

  Ends: 19:00, February 18, 2017

19202122232425
 • กฎหมาย 2

  Starts: 08:00

  Ends: 19:00, February 25, 2017

262728 

l5

วิชา 
วันที่อบรม
เวลา
วิทยากร
สถานที่
ราคา

กฎหมาย 1 

7,14,21,28 ม.ค.60

 4,11 ก.พ.60

08:00-13:00

อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์  

 

Spaconsult   

 

6,000

18 ก.พ.60
08:00-19:00

กฎหมาย 2

7,14,21,28 ม.ค.60
4,11 ก.พ.60
 
14:00-19:00   
อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
Spaconsult
6,000
18 ก.พ. 60
08:00-19:00

การบัญชี 1

14 ม.ค.59
4,8,12ก.พ 60
 
09:00-19:00

    ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล

อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
 
Spaconsult
6,500
21, 28 ม.ค.60
09:00-13:00

การบัญชี 2

7,15 ม.ค.60
09:00-19:00
อ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์
 

Spaconsult

 
 
6,500

 

21,28 ม.ค.60 
14:00-19:00
5,11 ก.พ. 60 9:00-19:00

ใบสมัครติวซีพีเอ รอบ 1/2560

ใบสมัครติวฟรี รอบ 1/2560

ระกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (2/2559)

ผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

l5

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

"SPA CONSULT" ยินดีให้คำปรึกษา

www.spaconsult.co.th / E-mail : spaconsultt@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-2141029, 086-3201846