ภาพบรรยากาศวันสัมมนาหัวข้อ “รู้เท่าทัน บัญชีเล่มเดียว”

บรรยากาศที่จัดสัมมนาก่อนงานจะเริ่มค่ะ

20160302_071536

20160302_071452

20160302_071435

ท่านวิทยากร อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_134316

20160302_134247

20160302_090713

ท่านวิทยากร อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_092221

20160302_092750

20160302_092808

ท่านวิทยากร อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_103451

20160302_103447

ท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ร่วมกันไขข้อข้องใจและข้อซักถามจากผู้ร่วมสัมมนา

20160302_135454

 20160302_135751

20160302_140036     

เส้นทางสู่ CPA

เส้นทางสู่ CPA

 1.   ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน แจ้งการฝึกหัดงานต่อสภาวิชาชีพบัญชี แล้วเริ่มสอบได้โดยไม่ต้องมีชั่วโมงฝึกงาน ใช้ยื่นแบบผส1

      - กฎหมาย 1

      – กฎหมาย 2

      – การบัญชี 1

      – การบัญชี 2

 2.   รายงานการฝึกงาน ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันแจ้งฝึกหัดงาน รอบระยะเวลาที่ฝึกงานจริง โดยใช้แบบ ผส.2

 3.   ยื่นแบบคำรับรองของผู้ให้การฝึกงาน แจ้งครบ 3,000 ชม โดยใช้แบบ ผส.3 (โดยต้องฝึกหัดงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.)

4.   ต้องผ่านการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครบ 6 วิชา

(วิชาที่ทดสอบ 6 วิชา คือ วิชาการบัญชี1, วิชาการบัญชี2, วิชาการสอบบัญชี 1, วิชาการสอบบัญชี 2, วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2)

 5.   แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

"SPA CONSULT" ยินดีให้คำปรึกษา

www.spaconsult.co.th / E-mail : spaconsultt@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-2141029, 086-3201846

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ใกล้สิ้นปีพนักงานก็รอโบนัส ผู้ลงทุนรอปันผล แล้วกรณีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถ้าจ่ายปันผลจากกำไรในปีสุดท้ายที่ได้รับการส่งเสริม จะยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้อยู่อีกหรือไม่

คำตอบก็คือ การได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ปันผลต้องจ่ายในปีที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น เช่นกำไรในปี 2557 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ได้รับ BOI แล้วจ่ายเงินในปี 2558 ปันผลดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ดังนั้น การจ่ายปันผลต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย ถ้าผู้รับเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ก็ต้องถูกหักภาษีเงินได้ของนิติบุคคลในอัตรา 10 % และผู้จ่ายต้องนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ภายใน 7วัน นับจากวันสิ้นเดือน ตามมาตรา70 แห่งประมวลรัษฎากร ดูข้อหารือ ก.ค.0706/8939

ข้อความจากใจผู้เรียนถึงสปาฯ

คุณสาธิต พัฒนภรณ์ (สอบผ่านวิชา การสอบบัญชี 2 และได้เป็น CPA ในรอบ 2/58)
"ต้องขอขอบคุณ อ.แซม เป็นอย่างมากจากการที่ได้เข้าคอร์สติว CPA.ในครั้งนั้น  ทำให้ผมเข้าใจมาตรฐานและการเขียนรายงานได้ดียิ่งขึ้น และผลสอบที่ได้รับจากการติวครั้งนั้นทำให้ผมสอบผ่าน ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายของหลักสูตร CPA. สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ อ.แซม และสถาบันติว spaconsultt. ที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงมา ณ ที่นี้ด้วย
สาธิต"

l5

คุณกิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ (สอบผ่านวิชา กฎหมาย 1)

Screenshot_2015-09-14-13-11-58

l5

คุณฉัตรรวี คัมภ์วีระ (สอบผ่านวิชา การสอบบัญชี 1,2 และได้เป็น CPA ในรอบ 2/2558)

ขอขอบคุณอาจาร์ยอีกครั้งที่คอยสั่งสอน ให้กำลังใจ เตือนสติหนู ตั้งแต่เรียนพิเศษมามีอาจาร์ยแซมคนเดียวที่กล้าดุนักเรียน คอยย้ำคอยสั่งให้ทำการบ้านอ่านหนังสือ    บางทีก็แอบอัดเสียงเวลาอาจาร์ยพูดสั่งสอนไว้เป็นกำลังใจ ท้อบ้าง เนื่อยบ้างว่าเราจะรอดไหมสอบตั้ง 3 ตัวสุดท้ายแล้วทุกอย่างคงไม่สำเร็จถ้าหนูไม่มีอาจาร์ยคอยชี้แนะ โดยเฉพาะอาจาร์ยเก็งข้อสอบได้แม่นมากคะ ทำให้วันนี้หนูสามารถสอบผ่านทั้ง 3 วิชาได้เป็นcpa ตามที่ตั้งใจ  ขอบคุณจริงๆคะ^^

l5

คุณวีรนุช ไกรลาสนฤมิต (สอบผ่านวิชา การสอบบัญชี 1)

แต่ก่อน รู้สึกว่าการเรียนพิเศษไม่สำคัญเลย ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนพิเศษ ไม่มีเวลาหรอก ไม่อยากเดินทางไกล (ข้ออ้างสุดๆ) อ่านเองดีกว่า แต่พอสุดท้าย ได้เรียนพิเศษกับอาจารย์จิรศักดิ์แล้ว ทำให้รู้เลยว่า การเรียนเป็นเรื่องที่น่าลงทุน และคุ้มค่าสุดๆ เพ่ราะได้เทคนิคในการทำข้อสอบ เข้าใจจุดบกพร่องของตัวเอง ได้ update มาตรฐานและการเขียนหน้ารายงาน (ซึ่งจุดนี้ สำคัญมาก) ไม่น่าเบื่อคะ เพราะอาจารย์พูดตลอดเวลา ขนาดไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ยังพูดผ่านทางไลน์คะ 555… อาจารย์น่ารัก และให้ความสำคัญกับนักเรียนมากคะ คอยเป็นกำลังใจ และแรงผลักดัน มีเทคนิคที่ทำให้เราพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สิ่งสำคัญมากที่อาจารย์มอบให้ นอกจากความรู้แล้วคือกำลังใจขั้นสูงสุด บอกได้เลยว่า ถ้าไม่ได้มาเรียนที่นี่ คงไม่มีวันนี้แน่นอนคะ ใครตั้งใจจะเป็น CPA ให้่ได้ อย่ารีรอคะ ลงทะเบียนเลยยย…

l5

คุณเฉลิมศรี เพ็ญสุทธิชาติบุตร (ลงเรียนวิชา การสอบบัญชี 1,2 และ วิชา กฎหมาย 1,2)

Screenshot_2015-05-29-15-46-27

l5

คุณนิว หาญภักดี (ลงเรียนวิชา การสอบบัญชี 1 และ การสอบบัญชี 2)
"นิว หาญภักดี ชื่อเล่น นิว ทำงาน Deloitte ขอบคุณอาจารย์แซมมากครับ ผมเรียนกับอาจารย์ทั้ง 2 วิชา และก็สอบเป็นครั้งแรก ผ่านทีเดียว 2 วิชา นอกจากอาจารย์จะสอนความรู้แล้ว ยังได้ประสบการณ์ของอาจารอีก เรียนก็สนุก อาจารย์ทำให้อ่านมาตรฐานเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจหลักการตรวจสอบ ทำให้ผ่านทั้งสองวิชานี้ได้อย่างง่าย ขอบคุณมากครับอาจารย์แซม ขอบคุณอาจารย์แซมที่ช่วยให้กำลังใจ ช่วยให้ความรู้ ทั้งวิชาสอบบัญชี และ วิชาอื่นๆ ทำให้ผมสามารถสอบ cpa ได้ครับ ถ้าทำตามที่อาจารย์บอกรับรองผ่านแน่นอนครับ
นิว"

l5

คุณอิสรีย์ ชุติบดีรัตน์ (ลงเรียนวิชา การสอบบัญชี 1 และ การสอบบัญชี 2)
"อิสรีย์ ชุติบดีรัตน์ หรือ อ้อ ค่ะ  ขอบคุณอาจารย์แซม มากค่ะ  สอบ cpa มา 8 ปี วันนี้สอบผ่านได้เป็น cpa แล้วค่ะ เรียนกับ อาจารย์แซมสนุก  เข้าใจง่าย ได้หลักการอ่านมาตรฐานสบายค่ะ  ขอบคุณอาจารย์แซม ที่คอยให้กำลังใจค่ะ อ้อเป็นอีกคนที่ใช้เวลาในการสอบนานมาก บางครั้งก็ท้อค่ะ จำได้ว่าในห้องอาจารย์แซม ถามว่าคุณเคยท้อไหม "ท้อได้นะแต่อย่าถอย ให้เดินหน้าต่อไป" ตั้งเป้าหมายไว้คุณจะเป็นcpa เมื่อไหร่ ไม่ได้ ไม่เป็นไร (ในใจ คือ ชั้นจะเป็น cpa 1/2558 เนี่ยแหละ โอกาสสุดท้ายแล้วไม่ได้ โดนน็อครอบแน่)  ครั้งแรก ลงเรียนวิชา สอบบัญชี 1 วิชาเดียวค่ะ อาจารย์แซมแนะนำ ควรลงวิชาสอบบัญชี 2 ควบคู่กันไป เนื้อหาเกี่ยวข้องกัน เวลาเรียนจะเข้าใจมากขึ้น (ในใจคิดว่าจะไหวไหมเรา)  แต่สู้ ค่ะ ทำตามที่อาจารย์แซม แนะนำค่ะ  ผลที่ได้ คือ สอบผ่านวิชาสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 29 (3/57) และสอบผ่านวิชาสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 30 (1/58) ค่ะ เคล็ดลับ คือ ตั้งใจฟังที่ อาจารย์แซมสอน ทำตามที่อาจารย์แซม บอกทุกอย่าง  ทำความเข้าใจเนื้อหา ทบทวนอยู่เสมอค่ะ รับรองสอบผ่านแน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจารย์แซม มากค่ะ อาจารย์ทำให้สิ่งที่อ้อรับปากกับแม่ไว้ "อ้อจะสอบ cpa ให้แม่นะ" สำเร็จแล้วค่ะ ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ" วันนี้ได้เป็น cpa เพราะอาจารย์แซมจริง ๆ ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์แซม  อ้อ"

l5

คุณเกรียงไกร โภคานุกรม
"เกรียงไกร โภคานุกรม หรือเกรียงครับ ต้องขอบคุณอาจารย์เเซมมากๆๆ ที่ช่วยทำให้สอบวิชาออดิท 1 เเละ2 ผ่านได้ อาจารย์ให้กำลังใจดีมากๆเลยครับ เป็นการกระตุ้นทำให้รู้ว่าเป้าหมายของเราจริงๆเเล้วคืออะไร ต้องแพลนว่าจะสอบได้เมื่อไหร่ ทำยังไงถึงจะสอบผ่าน เเล้วทำตามแพลนที่เราตั้งใจไว้อย่างเคร่งครัด เเค่เคล็ดลับง่ายๆ เเต่ทำได้ยากมากๆ เเต่อาจารย์ก้อคอยให้กำลังใจ คอยกระตุ้นให้ไปถึงเป้าหมายได้ ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับที่ทำให้ผมไปถึงเป้าหมายได้"

l5

คุณจิรากร เจียมเจริญกุล (ลงเรียนวิชา การสอบบัญชี 2)
"จิรากร เจียมเจริญกุล หรือ หวาน ค่ะ  ขอบคุณอาจารย์แซม มากนะคะ ลงสอบบัญชี 2 เป็นครั้งแรก.  ก่อนเรียนกับอาจารย์แซม  ความรู้เกี่ยวกับสอบบัญชี 2 น้อยมากเลยค่ะ  อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่ายค่ะ. หลังจากได้เรียนกับอาจารย์ละ ได้ทั้งความรู้ เคล็ดลับ วิธีการท่องจำ เกร็ดความรู้  ประสบการณ์ในการทำงานของอาจารย์  ทำตามที่อาจารย์แนะนำ ทำให้สอบผ่านสอบบัญชี 2 ได้ในครั้งแรก ขอบคุณอาจารย์แซมมากนะค่ะ  หวาน"

l5

คุณธีรวิทย์ วงศ์จิตตาโภค
"ธีรวิทย์ วงศ์จิตตาโภค หรือ วิทย์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์แซมมากเลยนะครับ ที่ทำให้ผมสอบผ่านวิชา Audit1 และ Audit2 ทำให้ผมได้ CPA อาจารย์สอนเข้าใจง่าย สอนให้ผมอ่านมาตรฐานเป็น ซึ่งสามารถทำข้อสอบช้อยได้ และยังมีข้อสอบเก่าๆให้ผมได้ฝึกทำครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์แซมสอนเนื้อหาในเรื่องหน้างบการเงินดีมาก ซึ่งทำให้ผมสอบผ่านวิชาAudit2 ในครั้งเดียว ยอมรับเลยว่าเนื้อหาของ2วิชานี้เยอะมาก ถึงแม้ว่าจะท้อบ้าง แต่อาจารย์ก็ให้กำลังใจตลอดเวลา ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลย ณ จุดนี้ จึงทำให้ผมมีกำลังใจในการอ่านหนังสือเยอะขึ้นครับ ในท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แซมอีกครั้งที่ทำให้ผมสอบได้CPAภายใน 2 ปีครับ"

l5

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปา

ติว ซีพีเอ (CPA)
อบรมเพื่อสอบบัญชี
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าเรียนที่สอบผ่านในรอบ 1/2559 ดังนี้ค่ะ

วิชา สอบบัญชี 1
1.คุณณรงค์ศักดิ์ ชัยพิทักษ์
2.คุณฐานัส งามเพ็ชร
3.คุณผกามาศ เรืองสันติกรกุล
4.คุณศศิธร กัณหกุล
5.คุณอุมาภรณ์ โพธิคสุวรรณ
6.คุณณิชนันทน์ ฤทธิพิชญนันทน์
7.คุณนิรินธนา  ชินสุวรรณพานิส
8.คุณพิมพ์ทิพย์ กาญจนบัตร
9.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง

วิชา สอบบัญชี 2
1.คุณกิ่งกมล สิงห์สม
2.คุณวีรวัฒน์ โสวัฒนางกูร
3.คุณศักดิ์สยาม ทวิติยามัณฑ์
4.คุณอุมาภรณ์ โพธิคสุวรรณ
5.คุณใจสราญ เหมะรัตน์พิทักษ์
6.คุณนิรินธนา ชินสุวรรณพานิส
7.คุณปรัชญา นิ่มนวล
8.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง

วิชา กฎหมาย 1
1.คุณสุวารี เริ่มก่อกุล
2.คุณณัฐณิชา สุวรรณศักดิ์สิน
3.คุณนภาพร เจนพิพัฒน์สิริกุล
4.คุณนวพร ภัทรวิชา
5.คุณบุษกร มังคละ

วิชา กฎหมาย 2
1.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง
2.คุณนวพร ภัทรวิชา
3.คุณบุษกร มังคละ

วิชา การบัญชี 1
1.คุณกนกนุช บุญเทพประทาน
2.คุณธนัชพร ธีรนิติ

ผู้สอบผ่านทั้งหมดในรอบ 1/2559
บช.1 ผ่าน  70 คน
บช.2 ผ่าน  2 คน
สอบ1ใหม่ ผ่าน  123 คน
สอบ1เดิม ผ่าน     11 คน
สอบ2 ผ่าน       114 คน
กม.1 ผ่าน  173 คน
กม.2 ผ่าน  298 คน
คอมฯ ผ่าน  1 คน
รวม        792 คน

NB175
  ยินดีด้วยนะคะ