บริการรับสอบบัญชี

pic3

     บริษัทมีผู้สอบบัญชีประจำบริษัทและมีประสพการณ์การสอบบัญชีกว่า 20 ปี ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจต่างๆมากมายดังนั้นจึงยินดีเสนอบริการการสอบบัญชีดังนี้

  1. การสอบบัญชีสำหรับธุรกิจ ประเภท ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ในแวดวงธุรกิจ รับจ้าง , ซื้อขายสินค้าและบริการ ,การผลิต,การนำเข้า-ส่งออก,ธุรกิจการขนส่ง,การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน,ธุรกิจโฆษณา เป็นต้น
  2. สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้อาคารชุดต้องบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย โดยมีกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้บริหารซึ่งอาจมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อให้แสดงผลการบริหารงานทั้งด้านค่าใช้จ่าย,รายได้จากการจัดเก็บค่าส่วนกลางตลอดจนดอกผลที่ควรได้รับ ผลการดำเนินงานแสดงออกโดยรายงานในรูปงบการเงิน นอกจากนี้งบการเงินจะต้องตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีทำให้สามารถให้เห็นแสดงความโปร่งใสของการบริหารงาน เพื่อให้สมาชิกของอาคารชุดนั้นๆมั่นใจว่าผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุดได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมบริษัทมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาและบริการตรวจสอบบัญชี
  3. การสอบบัญชีโครงการของหน่วยงานโครงการพิเศษที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทมีสบการณ์ในการตรวจสอบโดยการตรวจสอบบัญชีและรายงานการบริหารค่าใช้จ่ายว่าดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ข้อกำหนดของผู้ให้เงินสนับสนุนทั้งรูปแบบรายงาน และเนื้อหา มีระบบการควบคุมภายและ ระบบบัญชีที่ดี สามารถรายงานในกรอบเวลาที่กำหนด
  4. การตรวจสอบภายในขององค์กรเพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในขององค์กรมีระบบที่ดี มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม,สม่ำเสมอและครบถ้วนถูกต้อง หรือในการทำงานจริงมีข้อขัดข้องใดที่ควรนำมาปรับปรุง

ค่าบริการสอบบัญชีพิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจเนื่องจาก ธุรกิจต่างๆมีข้อที่พึงระมัดระวังแตกต่างกันไป
สอบถามเบื้องต้นที่ 022141029,0863201846