สมัครงานด่วน!!!

consult

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษา โดยแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail: spaconsultt@yahoo.com

หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-214-1029 ,086-320-1846 ,02-215-0981

รับสมัครผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

คุณสมบัติ

 •    เพศหญิง
 •    อายุไม่เกิน 30 ปี
 •    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 •    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี
 •    มีประสบการณ์การตรวจสอบ
 •    มีบุคลิกภาพดีทำงานกับผู้อื่นได้


รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล Full Time ,Partime

คุณสมบัติ

 •   เพศหญิง
 •   อายุ 20- 26 ปี
 •   จบการศึกษาระดับปวช-ปวส สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
 •  ใช้โปรแกรมexpress เป็นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

      
รับสมัครพนักงานสมุห์บัญชี

คุณสมบัติ

 •     เพศหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 •     ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 •     ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป และปิดงบได้
 •     มีความรู้ภาษีและใช้Software Express ได้
 •     เรียนรู้เร็ว ทัศนคติการทำงานดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้

รับสมัครพนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

 •     เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 •     จบการศึกษาระดับปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 •     ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาพิเศษ
 •     ขยันอดทน ซื่อสัตย์
 •     ทัศนคติการทำงานดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้