บริการรับทำบัญชี

accounting_low4

 

 

 

 

 

บริการทำบัญชี และที่ปรึกษา 

โทรปรึกษาและนัดเวลาได้ตามที่ท่านสะดวก

  • รับทำบัญชีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารป็นภาษาอังกฤษได้ 
  • Book keeping record in English with reasonable price
  • รับปรึกษาปัญหาการบัญชี และภาษีอากร


           ท่านอาจเคยประสบปัญหาการทำงานของพนักงานบัญชีที่ขาดตอนหรือลาออกกะทันหัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้องวไม่ได้ แต่งานบัญชีจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องและตรวจสอบติดตามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านอยู่ระหว่างที่กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีเพื่อขอข้อมูลการประกอบการของกิจการ ยิ่งทำให้กิจการยุ่งยากในการดำเนินงาน ดังนั้นเราพร้อมจะเป็นผู้ช่วยและเป็นที่ปรึกษาให้ท่านมั่นใจในความต่อเนื่อง ครบถ้วนถูกต้อง เป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

          บริการของบริษัททำให้งานของท่านต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเอง ซึ่งบางครั้งการมีพนักงานบัญชีโดยที่ท่านไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ก็จะเป็นปัญหาต่อไป บริการที่ท่านสามารถเลือก
            1. ใช้บริการการทำบัญชีของบริษัท ทั้งการทำบัญชี ยื่นภงด1 ยื่นประกันสังคม
            2. ท่านมีพนักงานบัญชีเองแต่ให้เราเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านบัญชีและภาษี
            3. บริการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบัญชี เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
            4. บริการการวางแผนภาษี
            5. ให้คำปรึกษากรณีถูกตรวจสอบจากสรรพากร 

บริการออกแบบตามความต้องการและยืดหยุ่นตามความต้องการของท่าน