ภาพบรรยากาศวันสัมมนาหัวข้อ “รู้เท่าทัน บัญชีเล่มเดียว”

บรรยากาศที่จัดสัมมนาก่อนงานจะเริ่มค่ะ

20160302_071536

20160302_071452

20160302_071435

ท่านวิทยากร อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_134316

20160302_134247

20160302_090713

ท่านวิทยากร อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_092221

20160302_092750

20160302_092808

ท่านวิทยากร อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ ขึ้นให้คำบรรยาย

20160302_103451

20160302_103447

ท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ร่วมกันไขข้อข้องใจและข้อซักถามจากผู้ร่วมสัมมนา

20160302_135454

 20160302_135751

20160302_140036