สอบบัญชี

บริการสอบบัญชี

ทำไมต้องตรวจสอบบัญชี

             คนจำนวนไม่น้อยมองว่าการสอบบัญชีเพื่อการยื่นงบการเงินและเสียภาษีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงการสอบบัญชีมีประโยชน์มากกว่านั้น

            แน่นอนนิติบุคคลประกอบธุรกิจเพื่่อหากำไรมาแบ่งปัน ดังนั้นผลประกอบการจึงเป็นเครื่องมือในการพิจารณา จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ชำระภาษีต่อกรมสรรพากร แสดงความสามารถในการทำกำไร แสดงความแข็งแกร่งและการเติบโตของกิจการซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารใช้ในหารพิจารณาสินเชื่อ และเป็นเครื่องมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต จะเห็นว่างบการเงินมีผู้คนมากมายที่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกรมสรรพากรในการเก็บภาษีเท่านั้น ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญ ผุ้สอบบัญชีต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ บีโอไอ และหน่วยงานอื่นๆ 

            ดังนั้นการเลือกผู้สอบบัญชีจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจรณา โดยผู้ประกอบการควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีโดยตรง ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีก็จะอาจมีข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ ทำให้ผู้ประกอบการทราบประเด็นที่ควรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นเหมาะสมขึ้น หรือได้ข้อคิดในการพัฒนาระบบบัญชี การทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่กฎหมายกำหนดและปฎิบัติให้ถูกต้องด้วย 

    
บริการรับสอบบัญชี hana-new5

    บริษัทมีผู้สอบบัญชีประจำที่มีประสพการณ์การสอบบัญชีกว่า 20 ปี ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจต่างๆของหน่วยงานรัฐที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาระบบบัญชีการรายงานผลประกอบการที่ทันเวลาและเหมาะสมมากมายดังนั้นจึงยินดีเสนอบริการการสอบบัญชีและที่ปรึกษา ติดต่อสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0863201846 และอีเมล์ spaconsultt@yahoo.com