ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปา

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปา

ติว ซีพีเอ (CPA)
อบรมเพื่อสอบบัญชี
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าเรียนที่สอบผ่านในรอบ 3/2557 ดังนี้ค่ะ

วิชา สอบบัญชี 1
1.คุณอรสิริ วรกาญจนา
2.คุณโฆษิต ฉันทนารุ่งภักดิ์
3.คุณชวิพร อนงค์รักษ์
4.คุณศนิษา รัศมีภักดี
5.คุณนิว หาญภักดี
6.คุณชนากานต์ วงศ์พระธาตุ

วิชา สอบบัญชี 2
1.คุณกฤชพงศ์ ธรรมานุกรศรี
2.คุณครรชิต ชินรัตนพันธ์
3.คุณวีรนุช ไกรลาสนฤมิต
4.คุณพิเชษฎน์ อินทรอักษร
5.คุณอรสิริ วรกาญจนา
6.คุณนิว หาญภักดี
7.คุณอิสรีย์ ชุติบดีรัตน์
8.คุณชานนท์ เหลืองประเสิรฐ
9.คุณศนิษา รัศมีภักดี

วิชา การบัญชี 2
1.คุณธนาวุฒิ แก้วยศ

ประกาศจำนวนผู้สอบผ่านรอบ 3/2557

การบัญชี1                                   40   คน

การบัญชี2                                 145    คน

การสอบบัญชี1 เก่า                       42    คน

การสอบบัญชี2                           184   คน

กฎหมาย 1                                 69    คน

กฎหมาย 2                                147   คน

คอมพิวเตอร์                               13   คน

การสอบัญชี1 ใหม่                       68   คน  

รวม                                        708   คน

NB175
  ยินดีด้วยนะคะ