ติวซีพีเอ (CPA)

ประกาศข่าวฝึกอบรม/สัมมนา hot

LOGOSPASPA consultant : สนับสนุนให้ท่านได้เข้าใจทำข้อสอบได้ ในเนื้อหาแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้ วิชาสอบ1, สอบ2, กฎหมาย1, กฎหมาย 2, การบัญชี 1 และ การบัญชี 2 เพื่อเตรียมสอบผู้สอบบัญชี แน่นทั้งเนื้อหาและการทำข้อสอบ อบรมโดย         

            อาจารย์กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การันตีจากการที่ผู้เข้าอบรมสอบผ่านมากมาย และ

            อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาสารคาม และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร เที่ยงตระกูล นักวิชาการด้านบัญชี

สถานที่อบรมติดสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ติดถนนพญาไทตัดกับถนนเพชรบุรี เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ใกล้ท่าน้ำสะพานหัวช้าง 

 
สอบถามรายละเอียด โทร 02-214-1029 ต่อ 11 , 086-320-1846
 

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปา hot

ติว ซีพีเอ (CPA)
อบรมเพื่อสอบบัญชี
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าเรียนที่สอบผ่านในรอบ 3/2558 ดังนี้ค่ะ

เสียงจากใจผู้เรียนที่มาติวที่สถาบันสปา คอนซัลแตนท์ hot

ความในใจจากผู้เข้าอบรมกับทางสปาฯ

     
กำหนดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รอบ 3/2559 hot

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559)
เปิดรับสมัครสอบ : 1 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 24.00 น สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนสอบแล้ว 

ส่วนผู้ที่ลงสอบครั้งแรกสิ้นสุด 28 กันยายน 2559 เวลาส 17.00 น.

ประวัติย่อวิทยากร hot

ประวัติย่อวิทยากรของสถาบันสปา คอนซัลแตนท์

     
ชมภาพบรรยากาศการอบรม hot

ภาพบรรยากาศการอบรม


แบบฟอร์มงานทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน hot

แบบฟอร์มงานทะเบียนผู้ขอเข้าทดสอบ hot